VKM Catalogue

VKM No.Ac-321 Type
Scientific name of the strainStreptomyces sporoverrucosus (ex Krassilnikov 1970) Preobrazhenskaya 1986
SynonymActinomyces sporoverrucosus Krassilnikov 1970
Other culture collection No.ATCC 43695; DSM 41463; IFO (now NBRC) 15458; JCM 6929; NRRL B-16379
HistoryINMI, VKM Ac-321 < Krassilnikov N.A., INMI 15
Source of isolationchestnut soil
CountryBulgaria
Medium209
Incubation temp. (C)28
Storage methodsC-1, F-1
DNA sequencesDQ442544, AB184684
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)no

Updated 02/12/2022