List of fungal names

Fabospora drosophylarum
-
-
-
-
Fabospora fragillis
-
-
-
-
Fabospora marxiana
-
-
-
-
Fabospora phaffii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Faerberia carbonaria MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Falcocladium thailandicum MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Farinaria scabiosae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Farlowiella carmichaeliana MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Farrowia longicollea MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Farrowia malaysiensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Farrowia seminuda MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Farysia olivacea MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Farysia thuemenii MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fasciatispora petrakii MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Faurelina elongata MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Faurelina fimigena MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Faurelina indica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Favolaschia calocera MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Favolaschia nipponica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Favolus alveolaris MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Favolus arcularius MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Favolus brasiliensis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Favolus brumalis
-
-
-
-
Favolus scaber MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Favolus sp.
-
-
-
-
Favolus spatulatus
-
-
-
-
Favomicrosporon pinettii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fayodia bisphaerigera MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fellomyces borneensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces chinensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces distylii MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces fuzhouensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces horovitziae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces lichenicola MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces mexicanus MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fellomyces ogasawarensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces penicillatus MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces polyborus MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces sichuanensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fellomyces thailandicus MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Femsjonia luteo-alba MycoBank / Index Fungorum
-
-
Femsjonia pezizaeformis
-
-
-
-
Fenestella fenestrata MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fenestella princeps MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fenestella vestita MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fennellia flavipes MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fennellia monodii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fennellia nivea MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fennellomyces heterothallicus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fennellomyces linderi MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fennellomyces sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fibriciellum silvae-ryae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibricium rude MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fibricium subceraceum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibrodontia gossypina MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibroporia gossypium MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibroporia radiculosa MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fibroporia vaillantii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibulobasidium inconspicuum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fibulobasidium murrhardtense MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fibulomyces mutabilis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibulomyces septentrionalis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibuloporia donkii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fibulorhizoctonia psychrophila MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fibulotaeniella canadensis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Filobasidiella arachnophila MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Filobasidiella bacillispora MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filobasidiella depauperata MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filobasidiella floriforme
-
-
-
-
Filobasidiella neoformans MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filobasidiella neoformans var. bacillispora MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Filobasidiella neoformans var. neoformans MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Filobasidium capsuligenum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filobasidium elegans MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filobasidium floriforme MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filobasidium globisporum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filobasidium neoformans
-
-
-
-
Filobasidium sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Filobasidium uniguttulatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filoboletus gracilis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Filoboletus manipularis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Filosporella annelidica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Filosporella longispora MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fimaria trochospora MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fissuricella filamenta MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fistulina antarctica MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fistulina hepatica MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fistulina hepatica var. antarctica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fistulina pallida MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fistulina radicata MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flabellospora crasa
-
-
-
-
Flabellospora octacladia MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flabellospora tetracladia MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flagelloscypha minutissima MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flagellospora curvula MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flagellospora penicillioides MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flagellospora sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Flammula alnicola MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammula carbonaria
-
-
-
/ Straininfo
Flammula conissans MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammula decorata MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammula excentrica
-
-
-
/ Straininfo
Flammula graveolens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammula gummosa MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammula ochroleuca MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammula sapinea MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammulaster carpophilus MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammulaster ferrugineus MycoBank / Index Fungorum
-
-
Flammulina elastica MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammulina fennae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammulina ononidis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammulina rossica MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammulina sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Flammulina stratosa MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammulina velutipes MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flammulina velutipes var. lactea MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammulina velutipes var. lupinicola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flammulina velutipes var. velutipes MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flaviporus connatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Flavodon flavus MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Flavophlebia sulfureo-isabellina
-
-
-
-
Flosculomyces floridaensis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes annosus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes applanatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes australis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes cajanderi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes calkinsii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes chaquensis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes clelandi
-
-
-
-
Fomes conchatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes connatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes dochmius MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes durissimus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes ellisianus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes everhartii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes extensus
-
-
-
/ Straininfo
Fomes fasciatus MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomes fastuosus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes fomentarius MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomes fraxineus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes fraxinophilus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes fulvo-umbrinus
-
-
-
-
Fomes geotropus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes glaucoporus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes hemitephrus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes hippopus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes igniarius
-
-
-
/ Straininfo
Fomes igniarius var. laevigatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes igniarius var. populinus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes johnsonianus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes lamaoensis MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fomes latissimus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes lignosus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes linteus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes lividus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes malvenus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes marginatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes marmoratus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes melanoporus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes meliae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes mesoleucus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes mundulus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes nigrolimitatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes noxius MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes oerstedii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes officinalis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes pectinatus
-
-
-
/ Straininfo
Fomes pini MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes pinicola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes piperis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes pomaceus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes pseudosenex MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes repandus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes resinaceus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes ribis
-
-
-
/ Straininfo
Fomes rimosus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes robiniae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes robustus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes robustus var. tsugina
-
-
-
-
Fomes roseus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes rufolaccatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes sanfordii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes sclerodermeus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes scutellatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes senex
-
-
-
/ Straininfo
Fomes sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fomes subannosus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes subroseus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes sulcatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes torulosus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes uncatus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomes viticola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitella supina MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitiporella caryophylli MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitiporella umbrinella MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitiporia punctata MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis africana MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis albomarginata MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitopsis annosa MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitopsis cajanderi MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis castanea MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitopsis cupreorosea MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis cytisina MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitopsis dochmia MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis epileucina MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitopsis feei MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis feii
-
-
-
-
Fomitopsis insularis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitopsis lilacinogilva MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis meliae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis mutabilis
-
-
-
-
Fomitopsis officinalis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis palustris MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis pinicola MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis rhodophaeus
-
-
-
-
Fomitopsis rosea MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis spraguei MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fomitopsis supina MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fomitopsis tasmanica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fonsecaea compactum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fonsecaea pedrosoi MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fonsecaea pedrosoi var. cladosporoides
-
-
-
-
Fonsecaea pedrosoi var. communis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fontanospora alternibrachiata MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fontanospora eccentrica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fontanospora fusiramosa MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fonticula alba MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuligo septica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fulvia fulva MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fulvifomes kawakamii MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fulvifomes nilgheriensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fulvoflamma eucalypti MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fumago sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fumago vagans MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fumagospora sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Funalia leonina MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Funalia trogii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Furcaspora eucalypti MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Furcaspora indica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Furia americana MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Furia gastropachae MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Furia ithacensis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Furia neopyralidarum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Furia pieris MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Furia virescens MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusariella aegyptiaca MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella atrovirens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella bizzozeriana MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella concinna MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella hughesii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella indica MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella intermedia MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella obstipa MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella sarniensis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusariella sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium acaciae-mearnsii MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusarium acuminatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium acuminatum subsp. armeniacum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium acutatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium aethiopicum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium affinis
-
-
-
-
Fusarium agaricorum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium ambrosium MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium andiyazi MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium anguioides MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium annulatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium anthophilum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium aquaeductuum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium aquaeductuum var. aquaeductuum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium aquaeductuum var. medium MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium argillaceum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium armeniacium
-
-
-
-
Fusarium arthrosporioides MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium aurantii
-
-
-
-
Fusarium authophilum
-
-
-
-
Fusarium avenaceum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium avenaceum f.sp. fabae
-
-
-
-
Fusarium avenaceum subsp. aywerte MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium avenaceum subsp. nurragi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium avenaceum var. anguioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium avenaceum var. herbarum
-
-
-
-
Fusarium avenaceum var. volutum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium babinda MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium bactridioides MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium begoniae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium beomiforme MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium bostrycoides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium brachygibbosum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium brevicatenulatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium bugnicourtii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium buharicum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium bulbicola MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium bulbigenum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium bulbigenum var. batatas MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium bulbigenum var. blasticola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium bulbigenum var. lycopersici MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium buxicola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium camptoceras MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium catenulatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium caucasicum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium cavispermum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium cerealis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium chlamydosporum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium chlamydosporum var. chlamydosporum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium chlamydosporum var. fuscum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium ciliatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium circinatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium coccidicola MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium coccophilum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium coeruleum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium compactum
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium concentricum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium concolor MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium cortaderiae MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusarium crookwellense MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium cubense MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium culmorum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium cuneiforme MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium decemcellulare MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium denticulatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium detonianum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium dimerum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium dimerum var. dimerum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium dimerum var. nectrioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium dimerum var. pusillum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium dimerum var. violaceum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium discolor MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium discoloriformis
-
-
-
-
Fusarium diversisporum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium dlaminii MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium episphaeria MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium episphaeropsis
-
-
-
-
Fusarium epistromum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium equiseti MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium equiseti var. bullatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium equiseti var. corda
-
-
-
-
Fusarium eumartii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium expansum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium filiferum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium flavum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium flocciferum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium foetens MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusarium fujikuroi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium fusarioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium gaditjirrii MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium gerlachii MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium gibbosum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium gibbosum var. acuminatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium gibbosum var. bullatum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium globosum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium graminearum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium graminum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium guttiforme MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium heterosporum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium heterosporum var. pucciniophilum
-
-
-
-
Fusarium hostae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium illudens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium incarnatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium inflexum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium javanicum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium javanicum var. radicicola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium juruanum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium konzum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium kyushuense MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium lacertatum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium lactis MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium langsethiae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium larvarum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium larvarum var. larvarum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium larvarum var. rubrum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lateritium MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium lateritium f.sp. celosiae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lateritium f.sp. mori
-
-
-
-
Fusarium lateritium var. lateritium MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lateritium var. longum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lateritium var. majus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lateritium var. minus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lateritium var. stilboides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lichenicola MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium lini
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium longipes MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium longissimum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium lunulosporum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium lycopersici
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium mangiferae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium melanochlorum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium merismoides MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium merismoides var. acetilereum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium merismoides var. artocarpum
-
-
-
-
Fusarium merismoides var. chlamydosporale MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium merismoides var. crassum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium merismoides var. merismoides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium merismoides var. violaceum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium miscanthi MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium moniliforme MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium moniliforme f.sp. pro parte 1
-
-
-
-
Fusarium moniliforme f.sp. pro parte 2
-
-
-
-
Fusarium moniliforme var. anthophilum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium moniliforme var. intermedium MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium moniliforme var. lactis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium moniliforme var. minus
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium moniliforme var. subglutinans MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium musarum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium napiforme MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium nelsonii MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium neoceras MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium nisikadoi MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium nivale
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium nivale f.sp. graminicola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium nivale var. majus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium niveum
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium nygamai MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium orthoceras
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium orthoceras var. ciceris MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium orthoceras var. lathyri MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium oxysporum f. aechmeae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. apii MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. batatas MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. callistephi MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. cassiae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. ciceris MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. conglutinans MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. cubense MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. cucumerinum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. cyclaminis MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. dianthi MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. gladioli
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f. hebes MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. lini MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. lupini MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. lycopersici MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. medicaginis MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. melongenae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. narcissi MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. niveum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. passiflorae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. phaseoli MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. spinaciae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. tracheiphilum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. tuberosi MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f. vasinfectum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. aechmeae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. allii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. apii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. arctii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. asparagi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. basilici MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. basilicum
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. batatas MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. betae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. bouvardiae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. callistephi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cannabis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. carthami MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cassiae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cattleyae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cepae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cerealis
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. ciceris MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. crotalariae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cubense
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cubense race 1
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. cubense race 2
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cucurbitacearum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cumini MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. dianthi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. fabae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. fatshederae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. fragariae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. gladioli MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. glycines MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. hebae
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. heliotropae
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. lagenariae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. lilii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. lini MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. luffae
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. lupini MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. matthiolae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. medicaginis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. melongenae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. melonis
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 0
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1-2
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 2
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. momordicae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. narcissi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. nicotianae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. niveum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. opuntiarum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. passiflorae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. perniciosum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. pini MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. pisi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. radicis
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. raphani MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. rauvolfiae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. redolens
-
-
-
-
Fusarium oxysporum f.sp. rhois MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. sesami MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. spinaciae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. tracheiphilum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. tulipae
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. vanillae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. voandzeiae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum f.sp. zingiberi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. callistephi MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium oxysporum var. cubense MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. cyclaminis
-
-
-
-
Fusarium oxysporum var. dianthi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. glutinans
-
-
-
-
Fusarium oxysporum var. lycopersici MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. medicaginis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. meniscoideum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. mycophilum
-
-
-
-
Fusarium oxysporum var. orthoceras MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. passiflorae
-
-
-
-
Fusarium oxysporum var. phaseoli
-
-
-
-
Fusarium oxysporum var. redolens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium oxysporum var. vasinfectum
-
-
-
-
Fusarium oxysporum var. zingiberi
-
-
-
-
Fusarium pallidoroseum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium phyllophilum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium poae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium polyphialidicum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium proliferatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium proliferatum var. minus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium proliferatum var. proliferatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium pseudoanthophilum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium pseudocircinatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium pseudograminearum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium pseudonygamai MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium pusillum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium pyriforme MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium ramigenum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium ramulicola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium redolens MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium redolens f.sp. dianthi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium reticulatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium reticulatum var. negundinis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium reticulatum var. reticulatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium rigidiusculum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium robustum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium roseum
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium roseum cv. semitectum
-
-
-
-
Fusarium roseum f.sp. cerealis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium roseum f.sp. oxalis
-
-
-
-
Fusarium roseum f.sp. tulipae
-
-
-
-
Fusarium roseum var. graminearum
-
-
-
-
Fusarium sacchari MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium sacchari var. elongatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sacchari var. sacchari MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sacchari var. subglutinans MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sambucinum
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium sambucinum var. coeruleum
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium sambucinum var. minus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sambucinum var. ossicolum
-
-
-
-
Fusarium sambucinum var. sambucinum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sambucinum var. sublunatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sambucinum  var. minus
-
-
-
-
Fusarium sarcochroum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium scirpi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium scirpi var. caudatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium semitectum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium semitectum var. majus MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium setosum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium solani MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium solani f. cucurbitae MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium solani f. phaseoli MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium solani f. piperis MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium solani f. pisi MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium solani f.sp. cucurbitae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani f.sp. fabae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani f.sp. melongenae
-
-
-
-
Fusarium solani f.sp. mori
-
-
-
-
Fusarium solani f.sp. phaseoli MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani f.sp. pini
-
-
-
-
Fusarium solani f.sp. pisi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani f.sp. radicicola
-
-
-
-
Fusarium solani f.sp. raphani
-
-
-
-
Fusarium solani f.sp. robiniae
-
-
-
-
Fusarium solani f.sp. xanthoxyli
-
-
-
-
Fusarium solani var. argillaceum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani var. coeruleum
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium solani var. eumartii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani var. martii MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani var. minus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani var. petroliphilum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium solani var. redolens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium sphaeriae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sphaerosporum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium splendens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sporothrichioides
-
-
-
-
Fusarium sporotrichiella MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sporotrichiella var. poae
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium sporotrichiella var. sporotrichioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sporotrichiella var. tricinctum
-
-
-
/ Straininfo
Fusarium sporotrichioides MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium sporotrichioides var. minus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sporotrichioides var. sporotrichioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium staphylae
-
-
-
-
Fusarium staphyleae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium stilboides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium subglutinans MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium sublunatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium sublunatum var. elongatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium sublunatum var. sublunatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium succisae MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium sulphureum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium tabacinum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium thapsinum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium torulosum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium trichothecioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium tricinctum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium tumidum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium udum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium udum f.sp. crotolariae
-
-
-
-
Fusarium vasinfectum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium venenatum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusarium ventricosum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium verticillioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusarium volgense
-
-
-
-
Fusarium vorosii MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusarium xylarioides MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoboletinus aeruginascens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoboletinus aeruginescens
-
-
-
-
Fuscoboletinus ochraceoroseus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoboletinus paluster MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoboletinus serotinus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoboletinus sinuspaulianus MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoboletinus spectabilis MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoporia brunneo-adherans
-
-
-
-
Fuscoporia contigua MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fuscoporia cryptacantha MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoporia ferrea MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fuscoporia gilva MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fuscoporia laevigata MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoporia nothofagi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoporia obliqua MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fuscoporia punctata MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusculina eucalypti MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusichalara minuta MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium africanum MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium amelanchieris MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium amoenum MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium brevicatenatum MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusicladium carpophilum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusicladium catenosporum MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium convolvularum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusicladium dendriticum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium effusum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusicladium fagi MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium intermedium MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium levieri MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium mandshuricum MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium oleagineum MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium orbiculatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium phillyreae MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium pini MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium pomi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium pyrorum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium ramoconidii MycoBank / Index Fungorum / Genbank
-
Fusicladium scillae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicladium subsessile MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum aesculi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum amygdali MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum bacillare MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum cedrelae MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum elaeagni MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum galericulatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum luteum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum macrosporum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum oxysporum
-
-
-
-
Fusicoccum parvum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum populi MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum populneum
-
-
-
-
Fusicoccum quercinum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusicoccum quercus MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusicoccum sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusicoccum tingens MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusidium aeruginosum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusidium candidum
-
-
-
/ Straininfo
Fusidium coccineum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusidium griseum MycoBank / Index Fungorum / Genbank/ Straininfo
Fusidium masae
-
-
-
-
Fusidium sp. MycoBank / Index Fungorum
-
-
Fusidium terricola MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusidium viride
-
-
-
/ Straininfo
Fusisporium moschatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo
Fusoma triseptatum MycoBank / Index Fungorum
-
/ Straininfo

Updated 3/18/2010