VKM Catalogue

VKM No.Ac-321 Type
Scientific name of the strainStreptomyces sporoverrucosus (ex Krassilnikov 1970) Preobrazhenskaya 1986
SynonymActinomyces sporoverrucosus Krassilnikov 1970
Other culture collection No.ATCC 43695; DSM 41463; IFO (now NBRC) 15458; JCM 6929; NRRL B-16379
HistoryINMI, VKM A-321 <-- N.A.Krassilnikov, INMI 15
Source of isolationchestnut soil
CountryBulgaria
Medium209
Incubation temp. (C)28
Storage methodsF-1, C-1
DNA sequencesDQ442544, AB184684
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)no