Fungal DC. Table2 fragment selected

Aspergillus allocotus BrazilIZWDCM724Departamento de Tecnologia Rural
Aspergillus allocotus BrazilURMWDCM604Universidade Federal de Pernambuco

© vkm