Fungal DC. Table2 fragment selected

Kabatiella harpospora NetherlandsCBSWDCM133Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection

© vkm