Fungal DC. Table2 fragment selected

Kregervanrija fluxuum NetherlandsCBSWDCM133Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection

© vkm