Fungal DC. Table2 fragment selected

Lophotrichus macrosporus BelgiumMUCLWDCM308Mycotheque de l'Universite catholique de Louvain
Lophotrichus macrosporus NetherlandsCBSWDCM133Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection

© vkm