Fungal DC. Table2 fragment selected

Ulospora bilgramii BelgiumMUCLWDCM308Mycotheque de l'Universite catholique de Louvain
Ulospora bilgramii NetherlandsCBSWDCM133Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection
Ulospora bilgramii U.K.IMIWDCM214CABI Bioscience Genetic Resource Collection

© vkm