Fungal DC. Table2 fragment selected

Verticillium hahajimaense NetherlandsCBSWDCM133Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection

© vkm